Skaffa en roligare epost
@karla.city

Knappa in din dröm-epost, se om den är ledig

Epost

Du kan läsa din epost antingen på webben eller med en egen klient. Använd nedan inställningar för att få eposten att fungera med gmail eller icloud eller annan app.

Inkommande epost (IMAP)

• Server: main.karla.city

• Port: 143

• STARTTLS

• Användarnamn: dinepost@karla.city

• Passord: Det passord du fått vid registrering

Utgående epost (SMTP)

• Server: smtp.karla.city

• Port: 587

• STARTTLS

• Användarnamn: dinepost@karla.city

• Passord: Det passord du fått vid registrering